Унапређење пословања

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде. 

Програми су осмишљени тако да олакшају успостављање квалитетније сарадње и умрежавања, ланаца вредности, ланаца добављача, омогуће лакши приступ финансирању, повећају квалитет радне снаге, опреме, знања и вештина у управљању. 

Једна од најважнијих и најосетљивијих фаза у животном циклусу сваког пословног подухвата јесте тренутак када треба направити раст у већ постојећем послу или посао развијати. Због тога је важно да у таквим фазама постоје добро разрађени механизми за приступ финансисирању, као и програми другачије, нефинансијске помоћи који ће олакшати ове процесе.

Програми нефинансијске и финансијске подршке у фази раста и развоја начелно су подељени у пакете који се тичу или су претежно усмерени на подстицај унаређења пословања, инвестиција, извоза и иновација.


Copyright © 2019 Година предузетништва