Подстицаји филмској индустрији
 
Опредељена средства

400.000.000,00 РСД
Носиоци
Министарство привреде и Филмски центар Србије
Активан програм
Опис пројекта
Подстицајна средства се додељују инвеститору, као бесповратна, путем повраћаја 20% квалификованих трошкова остварених у Републици Србији, а у циљу подстицања привредних активности у вези са аудиовизуелном производњом, кроз повећање запослености, као и промоцију потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ/КОРИСНИК
МЕСТО
ИЗНОС СРЕДСТАВА/
КРЕДИТА
ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА*
НАМЕНА
СРЕДСТАВА
РЕАЛИЗ.
Подносилац захтева: „WORK IN PROGRESS“, д.о.о.
Корисник подстицаја: RAGE LLC
Београд,
Република Србија
 
 
USA
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
21.517.768,00 РСД
 
 
 
 
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело „ MAYHEМ“
 
 
 
 
да
Подносилац захтева: „WORK IN PROGRESS“, д.о.о.
Корисник подстицаја: TAU MOVIE LLC -KAOSTHEORY ENTERTAINMENT
Београд,
Република Србија
 
 
USA
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
48.487.966, 80 РСД
 
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело „ТАU“
 
 
 
 
да
Подносилац захтева: „CRATER STUDIO д.о.о
Корисник подстицаја: LIGHTSTREAM ANIMATIONS STUDIOS
 
Београд, Република Србија
 
 
USA
 
 
 
/
 
 
 
 
5.876.506, 60 РСД
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело „THE MOON AND THE SUN“
 
 
да
Подносилац захтева: „CRATER STUDIO” д.о.о
Корисник подстицаја: DIGITAL SANDBOX LLC
 
Београд, Република Србија
 
USA
 
 
 
/
 
 
 
 
5.000.047,20 РСД
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело „THE SHALLOWS“
 
 
 
да
Подносилац захтева: „Филм Делукс Интернационал“, д.о.о,
Корисник подстицаја: РТС (аудиовизуелно дело финансирано из сопствених прихода, односно средствима проистеклим из комерцијалних прихода пружања услуга оглашавања на програмима РТС-а)
 
 
 
 
 
 
Београд, Република Србија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
19.846.317,00 РСД
 
 
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
телевизијска серија „НУШИЋИЈАДА“
 
 
 
 
 
да
 
Подносилац захтева: „WORK IN PROGRESS“, д.о.о.
Корисник подстицаја: HORIZON SCRIPTED TELEVISION
 
Београд, Република Србија
 
USA
 
 
 
/
 
 
 
77.838.589,00 РСД
 
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
играни филм „KRYPTON“
 
да
 
Подносилац захтева: „WORK IN PROGRESS“, д.о.о.
Корисник подстицаја: PAPILLON MOVIE LLC
Београд, Република Србија
 
 
USA
 
 
 
/
 
 
139.910.599,80 РСД
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
играни филм „PAPILLON“
 
да
 
Подносилац захтева: „CLOCKWORK FILMS“, д.о.о.
Корисник подстицаја: SATHYA JYOTHI FILMS
Београд, Република Србија
 
 
 
Republic of India,
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
13.220.719,20 РСД
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
играни филм
„VICTORY”
 
да
 
Подносилац захтева: „Red Art Workshop“, д.о.о,
Корисник подстицаја: „Henkel AG&Co. KGaA“,  Немачка
Београд, Република Србија
 
 
Немачка
 
 
 
4.644.790,80 РСД
Подстицаји инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
реклама HENKEL LOSK-PAS
да
 
Подаци закључно са 30. децембром 2016. године                                                                     Укупно: 336.343.304,40 РСД
 
Контакт
 Филмски центар Србије
 Бобан Јевтић, директор
 +381 11 262 51 31
 fcs.office@fcs.rs
 www.fcs.rs
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2019 Година предузетништва