ПРОГРАМИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ПОЧЕТАК ПОСЛОВАЊА

Програми које овде можете претраживати креирани су тако да пружају онима који почињу пословање различите врсте стручне и саветодавне помоћи које ће им тај подухват учинити лакшим.

Програми подразумевају конкретне обуке, менторинг, подучавање за израду бизнис планова и других корака у конкретизацији основне идеје за посао, пројекте ученичких компанија и програме помоћи локалним самоуправама у вођењу омладинских политика.


Copyright © 2019 Година предузетништва