ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Година предузетништва 2016 је велики пакет различитих програма државе чији је циљ да се ојачају предузетничке снаге, помогне предузетницима који почињу посао или су га, до одређеног нивоа, већ развили и пружи финансијски и нефинансијски ослонац за дугорочни развој предузетничког духа.

Стратешко опредељење Владе Србије је развој конкурентне привреде која, као и све развијене и успешне економије модерног света, почива на идејама приватне иницијативе, предузетничког духа и друштвеног консензуса о важној улози државе и читавог друштва у подстицању таквих вредности и дугорочних политика.  

Због тога је 2016. година, са становишта државе, проглашена Годином предузетништва. Током ове године биће паралелно спроведени врло конкретни пакети помоћи приватном сектору заснованом на предузетничком приступу, али и вођена стратешка акција покретања таласа најширег друштвеног напора за инаугурисање принципа предузетништва као начина мишљења у економији, образовању, култури, државним политикама и свим најзначајнијим друштвеним процесима.

Желимо да реализацију Године предузетништва претворимо у велики друштвени пројекат. Желимо да градимо поверење и осећај да постоји одржив начин да држава помогне и буде партнер за добру идеју и озбиљне пројекте.

Дубоко верујемо да су поверење, кредибилитет, транспарентност и озбиљност кључне вредности на којима мора да почива сваки напор државе да на ефикасан и фер начин подстиче добре предузетничке подухвате.

Верујемо да ћемо кроз Годину предузетништва 2016 поставити темеље много дугорочнијег пројекта од великог значаја за модернизацију земље и динамичан и флексибилан развој њене економије.