COSME – Програм за конкурентност малих и средњих предузећа за период 2014 – 2020.

Активности у оквиру COSME програма које се спроводе у Републици Србији унапређују приступ финансирању за мала и средња кроз инструмент кредитних гаранција и инструменте капитала за улагање у раст и развој предузећа, који омогућава пласман кредита привредницима по повољнијим условима, а спроводи се преко комерцијалних банака у Србији. Вредност целог програма COSME за период од 2014-2020 је 2.3 милијарде евра. Ова средства су намењена не само нашој земљи, већ свим земљама чланицама ЕУ, али и онима који то нису, а која су приступила COSME програму (њих 7).

За више информација о програму COSME можете да погледате нa linku.

За средства на располагању из  програму COSME можете да погледате на linku.

 


Copyright © 2019 Година предузетништва