APEX - од 150 мил ЕУР - Европска инвестициона банка (EIB) унапређује приступачност и расположивост повољних кредитних линија кроз пласирање кредита обезбеђених гаранцијом државе. Средства су намењена за финансирање извозно оријентисаних малих и средњих предузећа, али и предузећа у фазама раста и развоја.

Средства су пласирана кроз четири зајма, а средства која су пласирана износе 565 милиона евра, кроз 630 кредита.

EIB је у Републици Србији одобрила нови, пети Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете у износу од 500 милиона евра. Прва транша од 150 милиона евра регулисана је закључивањем финансијског уговора. Ускоро се очекује почетак реализације одобрених 184 кредита малим и средњим предузећима, предузетницима и локалној самоуправи у износу од 148,4 милиона евра.


Copyright © 2019 Година предузетништва