WBEDIF Програм за развој предузећа Западног Балкана

На иницијативу Републике Србије, финансирају га и спроводе Европска комисија, Европска банка за обнову и развој (EBRD), Европска инвестициона банка и Европски инвестициони фонд. Циљ је побољшање приступа финансијама за мала и средња предузећа у региону, као и унапређење услова за развој и настанак нових иновативних предузећа, која имају висок потенцијал за раст, кроз стимулисање креирања фондова ризичног капитала. Програм представља платформу која користи финансијске инструменте за унапређејне приступа финансијским средствима. Укупан буџет пројекта је 141.200.000 евра.

За више информација о програму WBEDIF можете да погледате на linku.

За средства на располагању из  програму WBEDIF можете да погледате на linku. 

 


Copyright © 2019 Година предузетништва