ХОРИЗОНТ 2020 - програм Европске уније за истраживање и иновације за период 2014 – 2020. 

Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације. Овај програм представља инструмент за остваривање главних циљева стратегије Европа 2020, а пре свега њене иницијативе Иновативна унија. Ова иницијатива заговара природно окружење које омогућава. Циљ је да се осигура стварање европске науке светске класе и омогући једноставнија сарадња између приватног и јавног сектора на пољу иновативног рада. Својим циљевима Хоризонт 2020 је усмерен и на даљи развој Европског истраживачког простора као јединственог тржишта знања, истраживања и иновативности.

За више информација о програму Хоризонт 2020 можете да погледате на linku.

За средства на располагању из  програму Хоризонт 2020 можете да погледате на linku.


Copyright © 2019 Година предузетништва